O NAMA

Fondacija "Humana Srpska" Banja Luka je nestranačka, nevladina, neprofitna fondacija.

Ciljevi i djelatnost Fondacije “HUMANA SRPSKA” Banja Luka su:

  1. Prikupljanje I pružanje pomoći onima koji su pogođeni prirodnim katastrofama, elementarnim nepogodama, bolesnim, starim, iznemoglim osobama, osobama sa ivaliditetom, povrijeđenima, siromašnim starim osobama bez ikakvih ili vrlo niskih primanja, zatim podrška oboljeloj djeci u cilju liječenja, medicinskog zbrinjavanja I oporavka, borba protiv siromaštva pomaganjem pri školovanju mladih osoba slabog imovinskog stanja.

  2. Organizivanje akcija, turnira, koncerata, izložbi, skupljanje donacija putem humanitarnih brojeva telefona I ostalih sličnih I drugih aktivnosti u cilju prikupljanja pomoći I pomaganju ugroženim i siromašnim.

  3. Organizovanje samostalno ili zajednicki sa drugim organizacijama donatorskih skupova, edukativnih i kulturnih priredbi radi prikupljanje sredstava za realizaciju humanitarnih projekata.

  4. Posredovanje sa organizacijama,institucijama i zdravstveno-rehabilitacionim ustanovama u ime sticenika za kojeg se skuplja pomoc u zemji I inostranstvu.

  5. Saradnja sa drzavnim organima i institucijama, sa nadleznim organima lokalne samouprave, vjerskim zajednicama iz Republike Srpske I dijaspore.

  6. Saradnja sa drugim organizacijama, nevladinim sektorom, drzavnim I privatnim firmama I kompanijama te privatnim I javnimfondacijama.

  7. Saradja sa univerzitetima, skolama, strucnim sluzbama i drugim organizacijama u zemlji inostranstvu koje imaju interes da se bave obrazovanjem, edukacijom I zastitom ugrozenih i nemocnih.

  8. Podizanje svijesti u drustvu o potrebi da se pomogne svima cije je zdravlje I egzistencija ugrozeni.

  9. Izdavanje publikacija, audio I video zapisa, brosura , kataloga I drugih materijala edukativnog karaktera, u vezi sa realizacijom ciljeva Fondacije.

  10. Uspostavljanje saradnje sa domacim I stranim fondaijama I udruzenjima, istih I slicnih ciljeva, radi medjusobnog pomaganja, kroz slobodnu razmjenu I protok ideja, ljudi I materijalnih dobara.